Начало
 
 
Енергийна ефективност
Нормативни документи

На 18.07.2005г. фирма "КА КОНСУЛТ 04" ООД с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност получи Сертификат за акредитация № СА-ОСС-07/20.07.2005г.за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване на сертифициране на сгради.

Фирмата , разполага с нужните специалисти със съответното образование, които са завършили и курс на обучение "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради" и притежават Удостоверения за професионална квалификация.

Закон за енергийната ефективност

Енергийна стратегия на Република България

Национална Програма по възобновяеми енергийни източници 2004 - 2014

Подходи за насърчаване на инвестиционната активност в енергетиката

Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване на енергийна ефективност

Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Сертификат за енергийните характеристики на сграда