Добре дошли

Фирма “КА КОНСУЛТ – 04” ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност консултантска дейност в областта на строителството и ЗУТ; оценка за енергийна ефективност, енергийно обследване на …

Консултации

При Консултирането : По проблемите на ЗУТ По проблемите на издаване Разрешение за ползване По правни проблеми на строителството

Проектиране

При проектирането : Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на проектната документация. Съгласуване на проектната документация с експлотационните и контролни органи и получаване …