На 18.07.2005г. фирма “КА КОНСУЛТ 04” ООД с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност получи Сертификат за акредитация за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване на сертифициране на сгради.

Фирмата , разполага с нужните специалисти със съответното образование, които са завършили и курс на обучение “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” и притежават Удостоверения за професионална квалификация.