Фирма “КА КОНСУЛТ – 04” ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност

  • консултантска дейност в областта на строителството и ЗУТ;
  • оценка за енергийна ефективност, енергийно обследване на сгради;
  • консултантска дейност в областта на счетоводството, счетоводни услуги на фирми, данъците и правото, данъчна защита;

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.