София 1303
ул. “Българска морава” №104
e-mail: kakonsult04@nove.bg
телефон: +359 (02) 9801614
факс: +359 (02) 9802450